Údržba zeleně a parků

Zajišťujeme veškeré práce spojené s údržbou zelených ploch. Mezi námi nabízené služby patří:

  • sekání trávy včetně sběru a likvidace posekané trávy (i v těžko dostupných místech)

  • údržba zeleně v obcích a v okolí silnic a dálnic

  • zastřihávání živých plochů

  • hrabání a úklid spadaného listí

  • odstraňování náletů

  • štěpkování větví

  • frézování pařezů

  • náhradní výsadba stromů a keřů

  • odvoz a likvidace rostlinné hmoty