BOZP

Problematika BOZP je velice obsáhly mezivědní obor. Chápeme, že zajistit veškerá opatření, která jsou stanovena právními předpisy, aby se předešlo ohrožení nebo poškození lidského zdraví, je někdy nadlidský úkol. Můžete si být jisti, že budou zajištěny veškeré kroky, které s prevencí bezpečnosti práce souvisí a zajistí tak bezproblémový průběh vaší práce. Do rámce služeb, které v této oblasti poskytujeme, patří:

  • provádení kontrol a auditů pracovišť

  • vstupní a pravidelná školení

  • komplexní poradenství

  • tvorba provozní dokumentace a prováděcích předpisů

  • revize a kontroly vyhrazených technických zařízení

  • revize a dodávky hasících přístrojů a hasící techniky

  • zastupování klienta při jednání na úřadech

 

...a další služby, které jsou stanoveny na základě individuálních potřeb a dohody s klientem.